Kontakt

För dig som vill skänka pengar direkt

Swish: 123 577 31 22

WE ACT Sweden
Organisationsnummer: 802500-0194

Projektledare

Anna-Karin Persson
Mobilnummer: 0723-26 87 00
Mail: anna-karin@weactsweden.com

www.weactsweden.com